ZOL游戏库 > 天下叁 下一图贴
天下叁
1 / 343
隐藏缩略图
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁
 • 天下叁

天下叁

发布时间:2009-09-20
评论
(9)
欢迎您
 • 13210086749 2012-02-18 12:58:07
  画面还不错,职业也可以
 • Mr腾逊 2011-09-23 16:11:13
  天下贰的开发与运营方都是网易,相信大家都不陌生,拥有着著名门户网站的网易在风格上都给人一种很正统的感觉,跟那些小游戏公司的小家子气相反的,网易的各种作为都透着一种大气,比如这款游戏就是代表,网易足足酝酿了了六年,投资过亿才把这款游戏搞出来,无论在背景、世界观、画面、内涵、教育意义上都有着无可挑剔的闪光点。
 • 雷囧囧 2011-09-23 16:08:19
  游戏基本上算是模仿魔兽世界吧,属于粗糙版本,无论画面上还是音效上都没有模仿好。整体画面看上去还是可以的,背景音乐游戏打击感,技能施放的音效都不错,国产网游中也算不错的了,但是毕竟游戏出来有一段时间了,不能指望它还能有多么吸引人。
 • 一只大偶耳 2011-09-23 16:07:27
  画面有些虚 打击感不强 ,网游有朋友才好玩啊 。可以加个势力这样 ,FB什么的 ,可以跟势力的去了。其实天下贰不是一个很花钱的游戏 除非你追求的太高端了那另说。
 • 哈里波特别小 2011-09-23 15:22:12
  不管操作还是战场,副本的设置,都是。天下贰在我看来本意应该是想做收费游戏,但是盛大开启了免费游戏的局面,使得天下贰不敢冒险做收费游戏,所以天下贰本身是非常平衡的,无论是职业设置还是收费道具,都很不错。
 • 哈里波特别小 2011-09-23 10:39:49
  3D游戏,大多的操作都差不太多,天下贰的界面更加友好,操作更加人性化。4.任务系统 除主线剧情任务外,天下贰最主要的任务为周常任务,如三仙六魔、大荒演武、补天等5.声望系统 这是贯穿游戏始终一项重要的系统,很多东西都需要用到声望,最重要如换取战场装备的战场声望
 • 我叫刷屏机器 2011-09-23 10:38:14
  我觉得这是国内少数的大作了 无论从什么方面来讲我觉得都很不错 而且神兽养成系统也很不错啊 很帅的!还有一点只要肯花时间个人认为这游戏大可不必花钱 只要坚持做 宝鉴任务 和清支线 到头来几千金是没问题的 然后就可以打造装备了 装备有翅膀也很帅啊 这莫过于最低的要求了 而且里面 游戏B和RMB是可以相互兑换的 所以有经济头脑的玩家 比如我都不愁没钱花 。。总之我玩了这游戏 4年了 他在我心目中的位置无法取代
 • 千昭奈御 2011-06-16 14:28:18
  画面真的很精美,但要在里面玩的好,除了在游戏里要花点钱,在电脑的配置上也要花钱啊,个人觉得天下贰游戏里的门派足够多了,各有特色~要是再能空战就更好啦~~~
 • LOVE晨曦 2010-07-03 23:33:17
  画面漂亮(特效全开时,美极了),任务很有特色,不是单纯的打怪跑路,很多样。升级快,很多活动。副本掉落率高